Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 przewidzieliśmy dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w czasie trwania rekolekcji parafialnych, czyli w dniach 2-4 marca 2020 roku. 

Harmonogram rekolekcji:

Poniedziałek, 02.03.2020 r.   – 11.00 – klasy IV- VIII

                                                  12.00 – klasy 0 –III

Wtorek, 03.03.2020 r.             - 11.00 – klasy IV- VIII

                                                  12.00 – klasy 0 –III

Środa, 04.03.2020 r.               – 11.30 – spowiedź dla uczniów kl. IV – VIII

                                                  12.00 – Msza św. dla wszystkich uczniów 

Szkoła w czasie rekolekcji zapewnia transport dla uczniów korzystających
z dowozu:

Pon., wtorek – dowóz z Huby:  10.40,   11.50
                       
odwóz:               11.40,    12.50     

Środa -           dowóz z Huby:  11.10
                       
odwóz:              12.50     

 Szkoła - po rozpoznaniu potrzeb środowiska w tym zakresie -  może w czasie trwania dni wolnych od zajęć dydaktycznych zapewnić zajęcia opiekuńcze dla uczniów potrzebujących opieki  (z powodu pracy zawodowej obojga rodziców). 

W tym celu należy najpóźniej do piątku 28.02.2020 r., do godz. 14.00 złożyć w sekretariacie szkoły pisemną deklarację zawierającą: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni,  w których dziecko potrzebuje opieki świetlicowej.

Planujemy zajęcia opiekuńcze (w formie zajęć świetlicowych) codziennie,  w godz.  8.00 – 15.00  


Dyrektor szkoły
Jadwiga Wolska

 

Deklaracja do pobrania w zakładce Strefa rodzica - druki szkolne.