Informuję, że zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego kalendarzem w najbliższym czasie zaplanowane zostały następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1 czerwca (poniedziałek),
12 czerwca (piątek),
16, 17, 18 czerwca - egzaminy ósmoklasistów.

W dniach tych nie będzie zajęć dydaktycznych (w żadnej formie), szkoła zapewnia jednak opiekę świetlicową w godz 8 - 15.30.
Rodziców zainteresowanych taką formą pomocy proszę o wypełnienie "Deklaracji udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych", dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa Rodzica - Druki szkolne, każdorazowo na co najmniej 2 dni przed dniem wolnym. Deklarację należy przesłać na oficjalny adres mailowy szkoły: spmaniowy@czorsztyn.pl