ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
22 MARCA

Przedszkolaki z gupy 0b obchodziły Światowy Dzień Wody, który przypada na dzień 22 marca. Zajęcia realizowaliśmy w ramach jednego z modułów „Zmisiowany Ekokalendarz”. Wchodzi on w skład naszego
projektu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. W ramach zajęć dzieci szukały zbiorników wody na globusie. Odpowiedzieliśmy sobie na pytania do czego potrzebna jest woda? Kto potrzebuje wody do życia? Ale też jak należy gospodarować wodą, w domu czy szkole, żeby nam jej nigdy nie zabrakło. Przypomnieliśmy sobie też z poprzedniego modułu zasadę żywiołu wody, czyli jej życiodajną jak i niszczycielską siłę. Przeprowadziliśmy zabawę badawczą „Jak powstaje deszcz?”. Na zakończenie zajęć stworzyliśmy plakat do naszego zmisiowanego ekokalendarza.

Katarzyna Hałabura