W tym miesiącu tematem gazetek był Światowy Dzień Zdrowia (obchodzony 4 kwietnia) - temat bardzo na czasie.
Gazetki, tym razem w większości bardzo staranne i ciekawe, przygotowały klasy VIa,b, VIIb, VIIIa,b. 
Ranking marcowy wygląda następująco:
1/ VIIb
2/ VIb
3/ VIa, VIIIa
4/ VIIIb
 
W maju tematem będzie Dzień Europy. To będzie już ostatnia gazetka w tym roku szkolnym. W związku z tym, na przełomie maja i czerwca podsumujemy całą punktację z roku szkolnego i wyłonimy zwycięzcę, który otrzyma puchar przechodni, czyli słynną gazetkową ŻABĘ.
M.Kunstman