Ogłoszenie

Od 25. 05.2020 (poniedziałku) organizujemy w szkole konsultacje dla ósmoklasistów. Zajęcia są dobrowolne dla uczniów. W terminie 25-29 maja konsultacje dotyczyć będą przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, język angielski), a od 1- 7 czerwca – także innych przedmiotów.

Grupa może liczyć do 12 osób (na matematyce, w sali nr 2; i do 10 osób na j. polskim i j. angielskim ( klasa 8A – sala 1; klasa 8B – sala 4). Każdorazowo zajęcia trwają do 45 minut, pomiędzy poszczególnymi zajęciami przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.

Proszę uczniów i nauczycieli o zapoznanie się z zasadami zachowania obowiązującymi w placówce i bezwzględne ich przestrzeganie.

Proszę nauczycieli przedmiotów o ustalenie składu osobowego na poszczególne zajęcia.

Jeżeli uczniowie dojeżdżający z Huby nie będą brali udziału w danych konsultacjach, należy o tym powiadomić dyrektora (za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu) co najmniej jeden dzień wcześniej.

Harmonogram:

Wtorek, 26.05. 2020 r,

- j. angielski, klasa 8A – 6-7 lekcja

Środa, 27. 05. 2020 r.

- matematyka 8B – 2- 3 lekcja 

- matematyka 8A – 4 lekcja

- język polski 8B – 2-3 lekcja

Czwartek, 28. 05. 2020 r.

- matematyka 8A- 2 lekcja

- j. polski  8A – 3-4 lekcja

Piątek , 29. 05. 2020 r.

- język angielski 8B – 5,6 lekcja 

Ponadto  - w razie potrzeby, po uprzednim powiadomieniu dyrektora, nauczyciel może umówić się z uczniem na konsultacje indywidualne (w takim czasie i terminie, aby nie zakłócało to nauki prowadzonej na odległość).