Przypominam, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29.04. 2020r. od środy, 6 maja 2020 r. oddziały przedszkolne w naszej szkole są otwarte, aby z opieki mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną  ograniczamy jednak liczebność grupy w oddziale przedszkolnym.

 

W związku z tym:

Bardzo proszę, aby rodzice i prawni opiekunowie, którzy chcą skorzystać z tej formy opieki, od poniedziałku, 11. maja b.r. jak najszybciej, najpóźniej do piątku, do 15.00 przesłali na adres mailowy: 

dyrektor@spmaniowy.czorsztyn.pl wypełniony wniosek (druk w załączniku) lub poinformowali o tym fakcie nauczyciela pracującego w danym oddziale.

 

Jadwiga Wolska

Dyrektor SP Maniowy

 

 

Wniosek dla rodziców