Szanowni Rodzice i Opiekunowie
W kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji zimowa przerwa świąteczna trwa od poniedziałku 23 grudnia, do wtorku 31 grudnia 2019 r.
Szkoła - po rozpoznaniu potrzeb środowiska w tym zakresie - może w czasie jej trwania zapewnić zajęcia opiekuńcze dla uczniów potrzebujących opieki (z powodu pracy zawodowej obojga rodziców).
W tym celu należy najpóźniej do czwartku, 19 grudnia złożyć w sekretariacie szkoły pisemną deklarację (plik do pobrania ze strony szkoły, w zakładce dla rodziców), zawierającą: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni, w których dziecko potrzebuje opieki świetlicowej (w dniach 23- 24 XII, 27 XII lub 30 - 31 XII).
Planujemy zajęcia opiekuńcze : 24 XII, 31. XII - w godz. 8.00 – 12.00, w pozostałe dni w godz. 8.00 – 15.00.  
Życzę Państwu miłych, pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!
Dyrektor szkoły
Jadwiga Wolska