Drodzy Rodzice, Prawni Opiekunowie oraz Uczniowie naszej szkoły!

 

W przyszłym tygodniu, w środę 14 października będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej.

Jest to święto całej społeczności szkolnej. W tym dniu,  zgodnie z przepisami, nie organizuje się w szkole zajęć lekcyjnych. W ubiegłych latach spotykaliśmy się na wspólnej uroczystości, ale obecna sytuacja epidemiczna, szczególnie „czerwona strefa” w naszym regionie spowodowała, że niestety, nie spotkamy się na uroczystej akademii. 

Jednak szkoła pozostaje otwarta dla naszych uczniów - planujemy w tym dniu zorganizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, które będą się odbywać w obrębie grup klasowych, a opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele zgodnie z obowiązującym w środę planem lekcji. Zajęcia będą się kończyć albo o godz. 12.30, albo o godz. 13. 30 (w zależności od godzin odwozu uczniów). Świetlica w tym dniu będzie działać zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W związku z koniecznością organizacji odpowiedniej liczby przywozów/odwozów oraz zapewnienia opieki wszystkim uczniom zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie do wychowawcy za pośrednictwem e – dziennika bądź w sposób komunikacji ustalony z wychowawcą ( dotyczy oddziałów przedszkolnych) informacji,  czy dziecko będzie uczestniczyło w tak zorganizowanych zajęciach. Prosimy o taką informację do poniedziałku, 12 października 2020 r.

Ponieważ liczymy się z możliwością, iż wielu uczniów nie będzie brało udziału w środowych zajęciach, pragniemy uczcić Dzień Edukacji Narodowej w czwartek, 15 października, gdy będziemy w szkole w pełnym składzie.  Liczymy na to, że wszyscy nasi uczniowie przyjdą w tym dniu do szkoły w strojach galowych, aby w ten symboliczny sposób okazać wdzięczność, sympatię i szacunek pracownikom szkoły i sobie nawzajem, gdyż – jak zaznaczono na wstępie-  Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej!

 

 

 

Jadwiga Wolska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. W. Orkana w Maniowach