Sprawa:  profilaktyka wszawicy (pedikuloza) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w związku
z pojawiającymi się informacjami o występowaniu wszawicy w niektórych placówkach oświatowo-wychowawczych, w załączeniu przesyła materiały edukacyjne do wykorzystania
w działaniach profilaktycznych prowadzonych w Państwa placówkach. 

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami
i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zapewnienie warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego  należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka. 

Więcej informacji w załączonych materiałach i na stronach internetowych:

https://gis.gov.pl/oswiata/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica/  https://www.prawo.pl/oswiata/wszy-w-szkole-obowiazki-dyrektora-i-rodzicow,341274.html

                                                     

                                                                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

                                                                      w Nowym Targu

                                                                               mgr inż. Jolanta Bakalarz

wszawica.jpg

wszawica_plakat_a2.pdf

wszawica_broszura_a5.pdf

zadania_szkoly_w_walce_z_wszawica.docx