Drodzy Rodzice i Uczniowie naszej szkoły!

Przed nami zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Roku bardzo trudnego dla całej społeczności szkolnej, który jednak pokazał, że potrafimy sprostać trudnym wyzwaniom i poradzić sobie w niecodziennych sytuacjach. 

Ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie spotkamy się z Państwem podczas uroczystego, wspólnego zakończenia zajęć, chciałam tą drogą w imieniu własnym i całego grona pedagogicznego serdecznie podziękować Państwu za wysiłek, cierpliwość i pomoc okazaną w okresie całego minionego roku, a szczególnie w trudnym czasie zdalnego nauczania.

Dziękuję szczególnie za wszelkie dowody sympatii i wyrozumiałości okazywane nam i sobie nawzajem, za zaangażowanie w nauczanie na odległość. Dzięki takiej Państwa postawie,  pracy pedagogów i  naszych wychowanków wspólnie pokonaliśmy i rozwiązaliśmy niezliczone problemy, jakie piętrzyły się przed nami każdego dnia podczas ograniczenia funkcjonowania placówki, a później stopniowego „powrotu do szkoły”.   

Życzę Państwu i naszym drogim Uczniom, aby czas wakacji był okazją do zapomnienia o pandemii, do odpoczynku. Czekamy na Uczniów we wrześniu, wierząc, że spotkamy się wszyscy w zdrowiu - „normalnie”, w murach naszej szkoły.

Jadwiga Wolska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. W. Orkana w Maniowach

 

Zasady organizacji uroczystego zakończenia roku w naszej szkole:

  1. Uczniowie przychodzą po odbiór świadectw w strojach galowych; zaopatrzeni w maseczki, przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce i przez cały czas pobytu na terenie szkoły mają zakryte usta i nos oraz zachowują dystans od siebie co najmniej 1.5 m.
  2. Rozdanie świadectw będzie się odbywało w kilku miejscach równocześnie, o ściśle wyznaczonej godzinie. Prosimy, aby uczniowie przychodzili o określonej porze i nie gromadzili się w okolicach szkoły przed uroczystością ani po jej zakończeniu.
  3. Ze względów bezpieczeństwa ograniczamy liczebność uczestników do niezbędnego minimum, dlatego apelujemy, aby w miarę możliwości rodzice towarzyszyli tylko dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.
  4. Uczniowie czekający na spotkanie z wychowawcą (lub po jego zakończeniu) mają zapewnioną opiekę na świetlicy.
  5. Rodzice, którzy wolą odebrać świadectwo dziecka indywidualnie, będą mieli taką możliwość w piątek, od godz. 13.00 - 15.00 lub  w kolejnym tygodniu, w godzinach pracy sekretariatu.

 

UWAGA!!

Bardzo proszę wszystkich, którzy wypożyczyli ze szkoły sprzęt niezbędny do prowadzenia nauki na odległość (tablety, laptopy) o zwrot urządzeń do czwartku 25 czerwca, do godz. 12.00. 

 

Harmonogram:

Godz. 9.00 -   Uroczyste pożegnanie klas VIII A i VIII B w hali sportowej

                        (wejście drzwiami bocznymi bezpośrednio do hali)

Klasa III A  - Hol górny (wejście główne)

Klasa III B -  Hol dolny  (wejście główne)

Godz. 10.00 

Oddziały przedszkolne - 0 A i 0 B w hali sportowej  

            (wejście drzwiami bocznymi bezpośrednio do hali)

Klasa II  -  Hol górny (wejście główne)

Klasa VII B – sala nr 2 (wejście dla „ dawnego gimnazjum”)

Klasa VII A – sala nr 10 (wejście dla „ dawnego gimnazjum”)

Godz. 11.00 

Klasy  I A  i I B - w hali sportowej  

(wejście drzwiami bocznymi bezpośrednio do hali)

Klasa  VI A – Hol górny (wejście główne)

Klasa VI B -   Hol dolny (wejście główne)

Godz. 12.00

Klasa  VA i VB - w hali sportowej

   (wejście drzwiami bocznymi bezpośrednio do hali)

Klasa IV   - Hol górny (wejście główne)

 

Transport uczniów-  HUBA –  26.06.2020

Dowóz : 8.40 – klasy 3 i 8

              9.40 – klasy 0, 2, 7  oraz odwóz klas 3 i 8

             10.40 – klasy 1, 4 , 5, 6 oraz odwóz klas 0, 2, 7

Dodatkowy ODWÓZ:
ok. godz. 12.30 – klasy 1, 4, 5, 6

Przypominamy:
W busie obowiązuje zakrywanie ust i nosa.