"Nad wodą wielką i czystą"

 

XVIII   KONKURS   RECYTATORSKI

przeznaczony dla szkół podstawowych z gmin położonych nad brzegami Jeziora Czorsztyńskiego

 

 1. Cel konkursu:

interesująca prezentacja (w języku literackim bądź gwarą) utworów literackich o dowolnej tematyce.  

 1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. W. Orkana w Maniowach oraz  Centrum Kultury Gminy Czorsztyn.
 2. Uczestnicy: uczniowie szkół z terenu gmin: Czorsztyn i Łapsze Niżne, startujący w trzech kategoriach wiekowych:
 • kl. I-III  
 • kl. IV-VI 
 • kl. V-VIII
 1. Repertuar:
 • uczestnicy z klas I-III szkół podstawowych przygotowują recytację jednego wybranego utworu literackiego
 • w pozostałych kategoriach uczestnicy przygotowują prezentację tekstu poetyckiego oraz fragmentu prozy; 

łączny czas prezentacji  nie może przekraczać 5 min., a liczbę uczestników ogranicza się do maksimum dwóch w każdej kategorii
z danej szkoły (maksymalnie 6 uczniów)

 • przewidziano po trzy nagrody w każdej grupie wiekowej
 • ponadto za najbardziej interesujące przedstawienie tekstu związanego tematycznie z naszym regionem  przewiduje się specjalną nagrodę Wójta Gminy Czorsztyn
 1. Terminy:
  konkurs odbędzie się 27 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Remizie OSP Maniowy
 • zgłoszenia  imienne uczestników wraz z podaniem repertuaru
  (na załączonej karcie zgłoszenia)  prosimy kierować do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach, do dnia 2o marca 2020 r. 
 1. Wszelkie zapytania i wątpliwości należy kierować do dyrektora  Szkoły Podstawowej w Maniowach, dr Jadwigi Wolskiej, tel. 182750992.

 

pastedGraphic_1.png

 

Karta zgłoszenia do konkursu