1

 


Jadwiga Wolska


Dyrektor Szkoły, język polski

2

Michał Hałabura

Wicedyrektor, matematyka, język angielski

3

Małgorzata Bańka

Oddział przedszkolny

4

Barbara Bednarczyk

Matematyka, świetlica

5

Adrianna Berszakiewicz

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

6

Stanisław Bodziarczyk

Fizyka

7

Dorota Chudoba

Język niemiecki

8

Julita Dutkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia, język angielski

9

Alicja Fryc-Klag

Przyroda, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie

10

Maria Guszkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna, historia

11

Katarzyna Hałabura

Edukacja wczesnoszkolna

12

Maria Jandura

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

13

Zbigniew Jaworski

Wychowanie fizyczne

14

Halina Kałafut

Język polski, historia

15

Danuta Kopytko

Język polski

16

Józef Kozielec

Edukacja dla bezpieczeństwa

17

Helena Kozioł-Hyziak

Świetlica

18

Małgorzata Kunstman

Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, rewalidacja, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

19

Barbara Lis

Biologia, wychowanie do życia w rodzinie

20

Beata Ziemianek-Lyska

Matematyka

21

Iwona Łużny

Język angielski

22

Izabela Mamak

Informatyka, plastyka, technika

23

Bożena Marek

Edukacja wczesnoszkolna

24

Kazimiera Orzeł

Religia

25

Krystyna Pańszczyk

Edukacja wczesnoszkolna

26

Ks. Krzysztof Piechowicz

Religia

27

Dorota Plewa

Język polski, bibliotekarz

28

Iwona Regiec

Muzyka, plastyka

29

Anna Tkaczyk

Chemia, geografia

30

Ewa Wetula

Język angielski