Zmiany w związku z nauczaniem hybrydowym

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021r.do dnia 2 maja 2021r. uczniowie klas 1-3 będą mieli nauczanie hybrydowe.

W związku z tym nauka w naszej szkole przedstawia się następująco:
 oddziały przedszkolne kontynuują naukę w trybie stacjonarnym,
 klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
 klasy 4-8 uczą się w trybie zdalnym,
 konsultacje dla uczniów klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas.
Nauka w ramach nauczania hybrydowego polegać będzie na tym, iż w dniach:
poniedziałek i wtorek (26 - 27 kwietnia) klasy: 2b i 3 – pracują w trybie zdalnym, natomiast klasy 1 a i b oraz 2 a – pracują w trybie stacjonarnym w szkole.
środę i czwartek (28 - 29 kwietnia) oddziały zamieniają się rolami, czyli klasy 1 a i b oraz 2 a – pracują w trybie zdalnym, natomiast klasy 2b i 3 – pracują w trybie stacjonarnym w szkole.
piątek (30 kwietnia) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zgodnie z zatwierdzonym we wrześniu kalendarzem roku szkolnego).


W wypadku utrzymania podanych wyżej regulacji na kolejny tydzień, naukę stacjonarną w dniach 4 i 5 maja będą kontynuowały klasy 2b i 3, a klasy 1 a,b i 2 a będą pracowały zdalnie. Następnie w dniach 6 i 7 maja klasy 2b i 3 pracować będą zdalnie, a klasy 1 a i b oraz 2 a będą uczyć się stacjonarnie. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.
O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy, którzy również udzielą Państwu na bieżąco informacji na temat wprowadzanych zmian.
Świetlica szkolna będzie pracowała w godzinach obowiązujących przed zawieszeniem nauki stacjonarnej.
Życzę zdrowia i wytrwałości

Dyrektor szkoły
Jadwiga Wolska