Organizacja zajęć opiekuńczo–wychowawczych
z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III
(od 25. 05. 2020r. do końca roku szkolnego)

 

  • Zajęcia rozpoczynają się codziennie od godz. 8.00 i trwają do 11.35.
  • Każdego dnia, od godz. 9.00 – do 11.00 nauczyciele mający pod opieką grupę uczniów będą prowadzić zajęcia dydaktyczne, realizując podstawę programową. Zajęcia te będą „transmitowane” poprzez funkcję GOOGLE - MEET dla uczniów pozostających w domu. 
  • W pozostałych godzinach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. 
  • Nauka religii i języka angielskiego będzie się odbywała stacjonarnie w wymiarze 1 godziny tygodniowo (pozostała godzina będzie realizowana zdalnie w sposób ustalony przez nauczyciela).
  • Harmonogram zajęć z religii i języka angielskiego:

Klasa

 

Język angielski

Religia

1A

 

Wtorek,  9.00- 9.30

Wtorek, 9.30 – 10.00

1B

 

Wtorek,  9.30- 10.00

Wtorek, 10.00 - 10.30 

2

 

Wtorek,  9.30- 10.00

Wtorek, 9.00 – 9.30

3A

 

Wtorek, 10.00 - 10.30 

Środa,   10.00 - 10.30 

3B

 

Wtorek, 10.30 – 11.00

Środa,   10.30 – 11.00 

 

  • Dowozy uczniów z Huby:

Huba – Maniowy:     codziennie, godz. 7.40

Maniowy – Huba:     codziennie, godz. 11. 50