Informuję, że na stronie szkoły w zakładce „Prawo szkolne” znajduje się „Regulamin jadalni…”. Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z obiadów ( którzy złożyli wstępne deklaracje), proszę o zapoznanie się z jego
treścią.
Informuję również, że na stronie szkoły w zakładce „Strefa Rodzica” / „druki szkolne” została umieszczona „Umowa o korzystanie z dożywiania”. Można tę umowę wydrukować, wypełnić i osobiście złożyć w SEKRETARIACIE SZKOŁY ( musi zostać podpisana przez dyrekcję oraz zarejestrowana). Można też skorzystać z druków dostępnych w szkole i na miejscu wypełnić/ podpisać umowę (również w sekretariacie). Umowę podpisuje rodzic/ prawny opiekun w dwóch egzemplarzach.
Ze względów organizacyjnych proszę o złożenie/ podpisanie umów w nieprzekraczalnym terminie do środy, 28 września 2022 r.
Od poniedziałku 3.10.2022 wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem nieobecności/ rezygnacją z obiadów należy przekazywać/ ustalać z wychowawcami świetlicy.