PROCEDURY DOTYCZĄCE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

 W PLACÓWKACH SZKOLNYCH W CZASIE PANDEMII ZGODNIE

 Z WYTYCZNYMI KRAJOWEGO KONSULTANTA PEDIATRYCZNEGO

 1. W trakcie udzielania świadczeń w gabinecie powinien przebywać tylko 1 uczeń, który dezynfekuje ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.
 2. W czasie świadczeń profilaktycznych tj. badań przesiewowych poradnictwa w problemach zdrowotnych pielęgniarka poza rutynowymi czynnościami higieny rąk powinna zastosować środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbice, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 3. Gabinet po wyjściu ucznia zostanie wywietrzony a użyty sprzęt medyczny oraz klamki zdezynfekowany.
 4. W przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć pielęgniarka powinna zastosować się tak jak w pkt. 2 czyli stosować środki ochrony osobistej.
 5. W kontakcie bezpośrednim niż udzielanie świadczeń obowiązuje przestrzeganie dystansu 1,2 – 2 m. W kontakcie z gronem lub rodzicami uczniów pozostaje kontakt telefoniczny. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje stosowanie maski chirurgicznej.
 6. Obowiązuje częste wietrzenie gabinetu, dezynfekcja 2 x w ciągu dyżuru.
 7. Gabinety profilaktyczne powinny być wyposażone w środki dezynfekcyjne do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy barierowe.
 8. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie SARS – CoV 2 u ucznia tj. gorączki pow. 38 stopni kaszel, duszność, inne objawy górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę chorą do domu i zalecić kontakt z PSSE. Sposób postępowania określa Powiatowy Inspektor sanitarny, z którym pielęgniarka lub dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia.
 9. W przypadku pilnej interwencji zadzwonić pod nr 112 – dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID – 19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka zaleca uczniowi/pracownikowi szkoły założenie maseczki. Dyrektor wyznacza pokój – izolatkę, w której uczeń będzie izolowany.
 10. Uczeń/pracownik szkoły nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został izolowany.
 11. Pomieszczenie po opuszczeniu dziecka powinno być zdezynfekowane i wywietrzone.
 12. Nie rekomenduje się u uczniów realizowania profilaktyki fluorkowej w warunkach szkolnych.

 

DYŻURY PIELEGNIARKI SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK – 8,00 – 11,00

WTOREK – 11,15 – 14.15

CZWARTEK – 8,00 – 11,00