Plan działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/23

1/ Działania integrujące społeczność szkolną 

  • Różne imprezy (karnawał, Andrzejki i inne…)
  • Losowanie „Szczęśliwych numerków”
  • Poczta walentynkowa
  • Różne wyjazdy (kino lub warsztaty)
  • Prowadzenie gazetki samorządowej 
  • “Dni tematyczne” przez cały rok

 

2/ Działania edukacyjne 

  • “Puchatkowy konkurs”  - całoroczny konkurs dla klas 1-8
  • Przyjęcie nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

3/ Działania na rzecz polepszenia pracy szkoły

  • Remont “Komiksowej Świrowni” i założenie “kącika odpoczynku” dla uczniów 4-8
  • Kiermasz ciast z przeznaczeniem na cel charytatywny