REGULAMIN KONKURSU 

NA PLAKAT PROFILAKTYCZNO – SPOŁECZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas IV – VIII. 

Tematem plakatów ma być problem uzależnienia od Internetu, mediów społecznościowych, smartfonów itp. (zagrożenia, przeciwdziałanie, alternatywy):

 Ogranicz „cyberżycie” - żyj w realu!

Uczniowie wykonują prace z użyciem prostej formy, symbolu, znaku graficznego, prostego rysunku, hasła.

  • W konkursie biorą udział uczniowie  klas IV - VIII SP w Maniowach.
  • Każdy uczestnik oddaje pracę na formacie A3 na kartce z bloku technicznego. 

Dodatkowo można wykonać plakat metodą grafiki komputerowej – tego typu prace będą ocenianie osobno. Plakat zaprojektowany na komputerze należy przesłać w formacie .jpg lub .bmp na adres sp_maniowy@czorsztyn.pl, w tytule maila należy napisać „Konkurs na plakat” oraz podać swoje imię i nazwisko.

  • Prace oddajemy do dnia 18 marca 2020.
  • W opisie pracy (tył kartki!) powinno się znaleźć: imię i  nazwisko ucznia, klasa.
  • Komisja konkursowa w swej ocenie będzie brała pod uwagę przede wszystkim celność ujęcia problemu i  pomysłowość, poza tym estetykę wykonania i wkład pracy.
  • Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej i gminnej stronie WWW. Przewidywane jest również wydrukowanie najlepszych prac i wywieszenie ich w różnych punktach szkoły oraz Urzędu Gminy.

Wszelkie pytania i wątpliwości kierować do M.Kunstman.