REGULAMIN KONKURSU

ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI 2020/2021

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Maniowach.
 2. Tytuł NAJAKTYWNIEJSZEGO może być przyznany uczniowi, który otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz prowadzi higieniczny tryb życia.
 3. Konkurs trwa od początku do końca danego roku szkolnego.
 4. Zwycięzca zostanie wyłoniony po zsumowaniu punktów zdobytych za:
 1. zawody na szczeblu:
 • szkolnym 
 • gminnym (szkoły z Gminy Czorsztyn)
 • ośrodka (szkoły z gmin: Czorsztyn, Krościenko, Szczawnica, Ochotnica, Łapsze Niżne)
 • powiatowym (szkoły z powiatu nowotarskiego)
 • rejonowym  (szkoły z powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i myślenickiego )
 • wojewódzkim  (szkoły z całej małopolski)
 • ogólnopolskim
 1. uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
 2. ustanowienie rekordu szkoły w:
 • próbach: gibkości, mocy, siły, wytrzymałości
 • biegu na 1000 m chłopcy i 800 m dziewczęta
 • żonglerce wg zadanej techniki

5. Za uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach sportowych uczeń otrzymuje jednorazowo 10 pkt.

6.  Za ustanowienie rekordu szkoły uczeń otrzymuje jednorazowo 15 pkt.

7. Za uczestnictwo w zawodach uczeń otrzymuje odpowiednią ilość punktów:

 

RODZAJ ZAWODÓW

MIEJSCE

I

II

III

IV-X

XI>

Szkolne

6

4

2

-

-

Gminne

10

8

6

4

1

Ośrodka

14

12

10

6

2

Powiatowe

20

16

14

10

4

Rejonowe

24

20

16

12

6

Wojewódzkie

32

28

24

16

8

Ogólnopolskie

40

36

32

18

10

 

W ramach zawodów szkolnych punkty dodatkowo są przyznawane za aktywności:

RODZAJ AKTYWNOŚCI

SKRÓT W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

PRZELICZNIK PUNKTOWY

Jednostka

Ilość pkt.

Jazda na rowerze

R km

1km

0,33

Jazda na rolkach, hulajnodze,    bieg na nartach

r km

1km

0,66

Piesza (marsz, bieg)

P km

1km

1

Pływanie 

pł km

1km

4

Żonglerka (piłka siatkowa i nożna)

Ż

1 podbicie

1

 

8. Za inne zawody organizowane przez nauczycieli punkty mogą być przyznawane według odrębnych regulaminów.

 9. Próby gibkości, mocy, siły, wytrzymałości oraz bieg na 1000 m i 800 m są traktowane jak zawody szkolne.

10. Za każdy mecz w ramach pozaszkolnych rozgrywek ligowych uczniowie otrzymują punkty za udział, stosownie do rangi rozgrywek (ligi PPPN: I-ranga powiatowa, niższe-ranga ośrodka), a po zakończeniu każdej z rund odpowiednią ilość punktów do zajętego miejsca w tabeli (wymagana 50% frekwencja meczowa). 

11. Za osiągnięcia drużyny każdy z jej uczestników otrzymuje  ilość punktów odpowiadającą zajętemu miejscu przez drużynę.

12. Zawodnik, który został wybrany najlepszym graczem, bramkarzem lub został królem strzelców danych zawodów otrzymuje ilość punktów odpowiadającą I miejscu w tych zawodach. 

13.Punkty  przyznaje  komisja  konkursowa  złożona z nauczycieli  wychowania fizycznego. 

14. Za dodatkowe aktywności ujęte w punkcie 7 w ramach zawodów szkolnych komisja przyznaje punkty na podstawie informacji przekazanej Librusem przez ucznia (przy przekazywaniu wyników obowiązuje zasada Fair Play. Mile widziane potwierdzenie aplikacją monitorującą aktywność np. endomondo*).

15. Za zawody inne niż szkolne komisja przyznaje punkty na podstawie wyników przedstawionych  przez ucznia i potwierdzonych przez trenera/opiekuna. 

16. Gdy czegoś nie rozumiesz z punktów 1-15 poproś nauczyciela o wyjaśnienie. 

 

Aktualna tabela wyników znajduje się w Strefie Ucznia - zakładka - Zestawienie wyników

* aplikacja za zgodą rodzica jest dozwolona od 13 roku życia. Młodsi mogą podawać dane zarejestrowane podczas wspólnej wycieczki przez rodzica.