Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

Terminy i kryteria rekrutacji dla oddziałów przedszkolnych i klas I

Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I z obwodu szkoły podstawowej

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły podstawowej