TERMINY  REKRUTACJI 

do oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu głównym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 03.02.2020 r.
do 28.02.2020 r.
do godz. 14.30

od 14.04.2020 r.
do 21.04.2020 r.
do godz. 14.30 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

od 02.03.2020 r.
do 09.03.2020 r.

od 21.04.2020 r.
do 22.04.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

11.03.2020 r.

24.04.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 11.03.2020 r. 
do 18.03.2020 r.
do godz. 14.30 

od 04.05.2020r.
do 08.05.2020 r.
do godz. 14.30

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.03.2020 r.

11.05.2020 r.

 Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły oraz z zakładki Strefa Rodzica - druki szkolne.