W sierpniu oddziały przedszkolne będą działały zgodnie z "Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", dostępnymi pod adresem https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/07/wytyczne-gis-iii-aktualizacja-1.pdf