ZASADY KORZYSTANIA Z  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ W  CZASIE  EPIDEMII  COVID-19

 

  1. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej.
  2. Konkursy biblioteczne przeprowadzane będą w poszczególnych klasach.
  3. Do odwołania niedostępne są stanowiska komputerowe.
  4. Biblioteka nie przyjmuje darów książkowych.

 

UDOSTĘPNIANIE  ZBIORÓW:

  1. W bibliotece może znajdować się tylko jedna osoba; pozostałe zachowują odpowiednią odległość.
  2. Wstrzymany zostaje wolny dostęp do półek i samodzielne wyszukiwanie książek.
  3. W celu usprawnienia obsługi zaleca się wcześniejszy kontakt z bibliotekarką (Librus).
  4. Oddawane książki należy składać w wyznaczonym miejscu.
  5. Instrukcja wypożyczania/oddawania książek wywieszona jest na drzwiach biblioteki.

 

Powyższe zasady obowiązują od dn. 01.09.2020 do odwołania.