Poniżej podaję Państwu źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej.

 

Podstawą pracy w najbliższym czasie będą podręczniki i ćwiczenia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ponadto nauczyciele będą umieszczać konkretne materiały elektroniczne w e- dzienniku, w zasobach dla danej lekcji (w postaci plików lub linków do konkretnych stron), korzystając m. in. z materiałów publikowanych na platformie https://epodreczniki.pl/, www.gov.pl/zdalnelekcje, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, materiałów publikowanych Internecie, w programach telewizyjnych czy radiowych. Państwo oraz uczniowie macie do tych materiałów stały dostęp poprzez e- dziennik.

Poniżej podajemy także inne źródła, które mogą stanowić cenną pomoc w samodzielnym przygotowywaniu się lub w powtarzaniu materiału:

Klasy 8 – przygotowanie do egzaminu

Zestawy zadań powtórkowych przed egzaminem: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe

przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

Dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE)

 

KLASY I-III

E –podręczniki: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

Zdalne lekcje: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Zabawy edukacyjne: http://www.ito.hg.pl/

Dyktanda online: https://dyktanda.online/app/

Puzzle: https://www.jigsawplanet.com/

Śpiewanki: http://www.polskatolubie.pl/materialy-multimedialne/

Innowacyjna szkoła: http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html#subjects

Zadania z matematyki: https://www.matzoo.pl/ lub https://szaloneliczby.pl/

Nauka pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii: http://pisupisu.pl/

Interaktywne ćwiczenia: https://www.digipuzzle.net/

Interaktywne zasoby związane z energią i ochroną klimatu: https://planetaenergii.pl/

Bajki, zabawy edukacyjne dla najmłodszych, przedszkole + klasy I-III

http://www.cyberkidz.nl/

https://www.buliba.pl/

https://ciufcia.pl/

http://www.zyraffa.pl/

https://www.lulek.tv/

http://www.dziecionline.pl/ 

http://www.domowyprzedszkolak.pl/

Język angielski

Kl. I

Gra – części ciała:https://wordwall.net/pl/resource/235877/body-parts-unit-6

Kl. II

Gra - czynności: https://wordwall.net/resource/727441/angielski/unit-5-i-can-jump

Gra – zwierzęta: https://wordwall.net/resource/811592/angielski/new-adventure-2-unit-5-animals-hyperenglishpl

Kl. III

Piosenka - godziny: https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=EIxaxnageTo&feature=emb_title

Gra – godziny: https://wordwall.net/play/894/582/670

Gra – codzienne czynności: https://wordwall.net/play/894/695/809

Gra – codzienne czynności cz. 2: https://wordwall.net/play/851/603/476

  

KLASY IV-VIII

E-podręczniki https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

Zdalne lekcje https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Matematyka

https://pistacja.tv/

https://www.matzoo.pl/

https://matmagwiazdy.pl/

http://www.math.edu.pl/cwiczenia-sp

https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy  

https://szaloneliczby.pl/zadania-z-matematyki-klasa-4-6/

Geografia

https://www.testomaniak.pl/kategoria/geografia

https://www.gry-geograficzne.pl/

http://testwiedzy.pl/categories/23/testy-z-geografii.html

Historia

http://www.e-historia.com.pl

Fizyka

http://dzieciecafizyka.pl/

Chemia

http://www.dzieciecafizyka.pl/chemia/chemia.html

Informatyka

www.scratch.mit.edu - programowanie

Język angielski

https://quizlet.com/pl - słówka

https://babadum.com -słówka

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ - piosenki, czytanki, gry, itp

https://www.voscreen.com/ - fragmenty bajek, filmów

https://lyricstraining.com/ -piosenki

https://engly.pl/ - gramatyka

https://www.allthingsgrammar.com/ - gramatyka

https://www.allthingstopics.com/ - słówka

https://www.perfect-english-grammar.com/ - gramatyka

https://www.gamestolearnenglish.com/?ml_subscriber=1363856094778103150&ml_subscriber_hash=u8k0-gramatyka, słówka

 

Język polski

www.wolnelektury.pl 

https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow

http://edukacjafilmowa.pl/dla-mlodego-kinomana/strefa-zabawy/,

 

Wychowanie fizyczne

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu

https://www.youtube.com/watch?v=DP07hsaQiUM

https://www.youtube.com/watch?v=VYNPsTrh1RQ

 

Polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

1. epodreczniki.pl- https://epodreczniki.pl/
2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
3. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” http://wlaczpolske.pl
4. Portal lektury.gov.pl
5. Strona Centrum Nauki Kopernik https://esero.kopernik.org.pl/
6. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl
7. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje
8. Serwis Ninateka
https://ninateka.pl/edu
9. Serwis Muzykoteka Szkolna
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
10. Biblioteka Cyfrowa Polona
www.polona.pl
11. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
www.bc.ore.edu.pl
12. Serwis Telewizji Polskiej
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
13. Serwis Polskie Radio Dzieciom
www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom