BIBLIOTEKA

czynna codziennie od 7.30 do 8.00, podczas wszystkich przerw

oraz

                              Poniedziałek               Wtorek                    Środa                     Czwartek                    Piątek

  lekcja                       2, 4, 6,7                3,4,5,6,7                      2,4,5,7                       2,4,6                   3,4,5,6,7