Pierwsze obserwacje mikroskopowe w klasie 5
Uczniowie klasy 5 podczas jednej z pierwszych lekcji biologii zapoznawali się z budową mikroskopu oraz zasadami prowadzenia obserwacji mikroskopowych. W lekcji wykorzystano mikroskopy zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Lekcja o tkankach zwierzęcych w klasie 6a
Mikroskopy z programu „Laboratoria Przyszłości” wykorzystane zostały także przez uczniów klasy 6a podczas lekcji dotyczącej tkanek zwierzęcych. Uczniowie dokonali obserwacji tkanki nabłonkowej, chrzęstnej, mięśniowej oraz krwi ssaka i żaby.