Standardy ochrony małoletnich zostały opublikowane na stronie internetowej Szkoły. Ustala się w nich obowiązujące wszystkich procedury, zasady funkcjonowania lub działania w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Są szeroko promowane wśród całego personelu. Poszczególne grupy małoletnich są z poniższymi Standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

Treść dokumentu znajduje się w zakładce Prawo szkolne - Standardy ochrony małoletnich