Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca: Katarzyna Jucha

Zastępca Przewodniczącej: Elwira Naporska - Sobierska

Sekretarz: Maria Łuniewska

Skarbnik: Katarzyna Dobrzyńska