Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca: Katarzyna Jucha

Zastępca Przewodniczącej: Justyna Bałuk

Sekretarz: Maria Łuniewska

Skarbnik: Katarzyna Dobrzyńska