Samorząd Uczniowski jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Szkolnego.

 

Opiekun Samorządu: p. Danuta Kopytko

Przewodniczący: Jakub Klag

Zastępca: Michał Winczowski

Sekretarz: Aleksandra Tkaczyk

Skarbnik: Maria Kuźniar