Terminy rekrutacji 2024/2025

 

Dokumenty można pobrać (linki poniżej) i wypełnione składać w sekretariacie Szkoły od 01.02.2024 r. do 26.02. 2024 r. w godzinach od 7.30 - 15.30.

Należy wydrukować i wypełnić wyłącznie wniosek i załączniki, dotyczące kandydata.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej - kandydat spoza obwodu 

Załącznik nr 1 informacja o dochodzie (wyłącznie do wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu)

Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły (należy dostarczyć po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych, nie później niż do 22.03.2024)

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego  (należy dostarczyć po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych, nie później niż do 22.03.2024)