Aktywny Wypożyczający to konkurs całoroczny, do którego uczniowie nie muszą się zgłaszać. 
Nagrodzeni zostali czytelnicy z najwyższą ilością wypożyczeń w poszczególnych klasach. Nagrody książkowe zakupiono z NPRC.
0a – Bednarz Julia – 5 vol.
0b – Ostachowski Stanisław – 3 vol.
1a – Tota Maja, Łukasik Nadia – 47 vol.
1b – Zoń Anna – 32 vol.
2 – Serafin – Kubit Olaf – 23 vol.
3a – Adamczyk Maciej – 10 vol.
3b – Bryniarska Marta – 19 vol.
4a – Polek Łukasz – 32 vol.
4b – Rapacz Mateusz – 16 vol.
5 – Konopka Weronika – 55 vol.
6 – Łomowski Maksym – 14 vol.
7a – Kozłowska – Kędryna Liliana, Gorlicki Łukasz – 7 vol.
7b – Janczy Kinga – 14 vol.
8 – Janczy Andżelika – 21 vol.
 
D. Plewa