Koniec roku szkolnego to czas podsumowania konkursu Aktywny Wypożyczający.
W poszczególnych klasach najwięcej wypożyczeń mieli:
1a – Antoni Szlembarski (18 vol.)
1b – Marta Bryniarska (21 vol.)
2a – Nadia Węgrzyniak (40 vol.)
2b – Jan Ostachowski (39 vol.)
3a – Julia Klag (16 vol.)
3b – Karolina Bednarczyk (18 vol.)
4 – Dawid Mordak (10 vol.)
5a – Amelia Pacyga (9 vol.)
5b – Amelia Majkowicz (10 vol.)
6 – Andżelika Janczy (30 vol.)
7a – Maria Kuźniar, Nataniel Hryc (10 vol.)
7b – Oliwia Krupa (16 vol.)
8a – Kacper Gołdyn ( 11 vol.)
8b – Edyta Łukasz (6 vol.)
Uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom oraz książkę ufundowaną przez Radę Rodziców (dziękuję bardzo!!!).

Dorota Plewa