CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
W dniach 24.02 – 02.03.2021 roku dzieci z oddziału przedszkolnego, po raz kolejny przystąpiły do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Antytytoniowej ”Czyste Powietrze Wokół Nas”, którego podstawowym założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. W trakcie trwania programu, odbył się cykl zajęć warsztatowych o tematyce: „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”. W pierwszym dniu realizacji programu dzieci wybrały się na wycieczkę po najbliższej okolicy, aby obserwować różne rodzaje dymów. Obejrzały również prezentację multimedialną pt.: „Co dymi” związaną z różnymi źródłami dymu, jego wpływem na zdrowie człowieka. Szczególnie zwrócono uwagę, na szkodliwość dymu tytoniowego. Poznały maskotkę programu - Dinka, śpiewały o nim piosenkę, podczas zabaw badawczych, poznawały właściwości powietrza. Oglądały bajkę edukacyjną: „Książę i smog”, dzięki której dowiedziały się, co zanieczyszcza powietrze i co mogą zrobić, aby zadbać o jego czystość. Wspólnie z rodzicami wykonały plakaty „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Dzięki realizacji programu dzieci mają możliwość kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych.

D. Sukiennik-Kaleciak