Demokracja szlachecka w Szkole Podstawowej w Maniowach

Uczniowie klas szóstych postanowili pokazać, że lekcje historii mogą być ciekawe. Przygotowali stroje szlacheckie oraz wygłosili przemówienia do swoich kolegów i koleżanek, używając zwrotów językowych, które były charakterystyczne dla Polaków żyjących w minionych wiekach. Witali wchodzących do klasy słowami „Gość w dom, Bóg w dom”, a kłaniając się nisko zapraszali na huczne wesele panny o imieniu Zofia Potocka, które miałoby się odbyć w drugą niedzielę po Wielkanocy. Opisywali żołnierski los szlachcica, opowiadali  z jakich elementów składał się strój szlachecki. Wielu uczniów poszukało i dobrało stroje, korzystając ze zgromadzonych przez babcie w starych szafach i na strychach czapek z lisów, atłasowych szalików, futer i innych tkanin. 

Alicja Fryc – Klag 

 

 

Galeria