DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

12.11. 2021

02.05.2022

23.05.2022

24, 25,26. 05.2022 - egzamin ósmoklasisty

22, 23.06.2026