DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

02.05.2024

13.05.2024

14, 15, 16. 05.2024 - egzamin ósmoklasisty

17.05. 2024

19, 20. 06. 2024