DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

31.10. 2022

02.05.2023

22.05.2023

23, 24, 25. 05.2023 - egzamin ósmoklasisty

21, 22. 06. 2023