W grudniu na lekcjach informatyki w klasach ósmych uczniowie mieli okazję obserwować podczas pracy drukarkę 3D otrzymaną w ramach "Laboratoriów Przyszłości". Każdy uczeń miał możliwość wydrukowania samodzielnie wykonanego w programie graficznym projektu ozdoby świątecznej. Projekty te wykorzystane zostały także podczas pokazu druku 3D w ramach zorganizowanego w szkole Dnia Talentów.

I. Mamak