Międzynarodowy dzień Praw Dziecka

21 listopada obchodzimy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przyjęta została w 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest to umowa między państwami, które zobowiązały się chronić prawa dzieci. Konwencja wyjaśnia kim są dzieci, jakie rządzacy mają prawa i obowiązki wobec nich. Wszystkie prawa są jednakowo ważne, są ze sobą powiązane i nie można ich dzieciom odebrać. 

W naszej szkole był to “Dzień na niebiesko”. Uczniowie ubrani w błękitne kolory zaznaczyli, że są dziećmi i przysługują równe prawa, bez względu na różnice społeczne i materialne, a dorośli powinni je otoczyć opieką. 

 

Alicja Fryc-Klag i Samorząd Uczniowski