Szkoła Podstawowa w Maniowach bierze udział w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki - Laboratoria Przyszłości. W ramach tego programu szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju wśród dzieci m. in. umiejętności manualnych i technicznych, myślenia matematycznego, umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.