W kwietniu uczniowie z klas 6a, 6b i 8a mieli możliwość zapoznać się z działaniem pirografów, które zostały kupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Każdy uczeń po przygotowaniu rysunku i odbiciu go na sklejce, mógł wykorzystując różne końcówki do wypalania w drewnie utworzyć swój obraz. Wybrane prace uczniów zostały wystawione w gablocie na szkolnym korytarzu, tak aby mogli je zobaczyć uczniowie z innych klas oraz rodzice podczas wywiadówki.

I. Mamak