W ramach poznawania historii własnego kraju, w klasie III a i III b odbyły się zajęcia tematyczne " Na zamku".  Uczniowie przygotowali stroje rycerzy i dam dworu. Odbył się turniej rycerski oraz tańczono tańce dworskie. Dzieci  w zespołach wykonały makiety zamków i grodów. 


K. Pańszczyk
B. Marek