W piątek 16 września, podczas długiej przerwy usłyszeliśmy nietypowe dźwięki szkolnego dzwonka. Pamiętając, jak należy się zachować w takiej sytuacji, wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły szybko wyszli z budynku szkoły, kierując się do właściwych wyjść ewakuacyjnych. Wszyscy spotkali się w miejscu zbiórki, obok hali. Na szczęście okazało się, że to próbny alarm przeciwpożarowy i tym razem nie zagraża nam żadne niebezpieczeństwo.

J. Dutkiewicz