Projekty czytelnicze klas I

W ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasach I ab prowadzona była akcja codziennego czytania fragmentów książek z tego programu. Uczniowie również wypożyczali książki i po ich przeczytaniu robili notatki w formie rysunków w zeszytach lektur. Jednocześnie odbywał się całoroczny konkurs czytelniczy oraz konkurs opowiadania przeczytanych opowieści. Dzieci także wykonały książeczki w formie historyjki obrazkowej.

Krystyna Pańszczyk
Bożena Marek