Projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Moduł- „Misiowe laboratorium czterech żywiołów”

W pierwszym tygodniu lutego przedszkolaki realizowały w ramach naszego projektu moduł „Misiowe laboratorium czterech żywiołów”. Dzięki modułowi dzieci poznały cztery żywioły, ich niezbędność do życia na naszej planecie, ale też ich destrukcyjny charakter. Efektem finalnym naszych działań było stworzenie „Księgi eksperymentów Małego Misia” według kategorii: powietrze, ziemia, woda, ogień. Dzieci poznawały żywioły przez doświadczenia, wykonując eksperymenty przy współudziale nauczyciela. Omawialiśmy również wspólnie z dziećmi zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania doświadczeń. Korzyściami czytelniczymi przy realizacji tego modułu było: tworzenie krótkich instrukcji słownych (jak przeprowadzić eksperyment), oraz tworzenie i działanie według instrukcji. To w późniejszym okresie ułatwia dziecku czytanie ze zrozumieniem.

Nasze eksperymenty: pompowanie balonu, wulkan, 3 stany skupienia wody, Czy śnieg jest czysty?, Co pływa? Co tonie?, Dlaczego świeczki gasną? Co to znaczy, że ogień rozprzestrzenia się samoczynnie?

Dzieci również dowiedziały się, że eksperymenty mogą wykonywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej! Zatem drodzy rodzice, pomagajcie dzieciom poznawać świat bezpiecznie.

Katarzyna Hałabura