Na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

W związku z tym informuję, że:
zajęcia w naszej szkole, będą zawieszone na 2 tygodnie;
12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze - zajęcia świetlicowe będą w czwartek i piątek, w godzinach 8.00 - 15.00.

Od poniedziałku, 16 marca br. do 25 marca b.r. szkoła pozostaje zamknięta.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, ponadto w czwartek i piątek pełnią dyżury - sprawują opiekę i prowadzą zajęcia świetlicowe.

Bardzo proszę wszystkich o śledzenie informacji w mediach i bieżące sprawdzanie ogłoszeń w e- dzienniku.
Nauczycieli, szczególnie klas 8, proszę o przekazanie uczniom informacji na temat zakresu materiału do samodzielnego przygotowania tak, aby jak najlepiej wykorzystać czas przymusowej absencji w szkole.
Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi spotkamy się 25 marca!

Dyrektor Szkoły
Jadwiga Wolska