W dniach 30.11 i 1.12.2022 r. trenerzy Pracowni Profilaktyki Gaudium przeprowadzili dla młodzieży uczącej się w klasie VII, VIIIa i VIIIb zajęcia z programu profilaktyki uniwersalnej „Emocje Na Start”. Jest to program skupiony wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami. Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w zajęciach bardzo wysoko ocenili atrakcyjność i wartość merytoryczną zajęć. W klasach IIa,b i IIIa,b zrealizowano dostosowany do uczniów młodszych program profilaktyki uniwersalnej „Magiczne Kryształy”. Zajęcia i ćwiczenia miały za zadanie uświadomić uczestnikom, iż powinni dokonywać przemyślanych decyzji dotyczących form spędzania wolnego czasu, jak również wyboru mediów, zawartych w nich treści oraz czasu spędzanego przed ekranem telewizora, telefonu komórkowego czy komputera. Po spotkaniach z uczniami trenerzy przeprowadzili podsumowującą prelekcję dla nauczycieli i rodziców. Odnieśli się w niej to wyników i obserwacji z zajęć i w przystępny sposób podkreślili, co jest ważne w relacjach, aby pomóc dzieciom unikać kłopotów i pułapek codzienności.

Małgorzata Kunstman