Otwieramy oddziały przedszkolne!

Informacje dla Rodziców i Prawnych Opiekunów.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.04. 2020r.
od środy, 6 maja 2020 r. oddziały przedszkolne w naszej szkole będą otwarte, aby
z opieki mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W związku z tym:

  • Bardzo proszę, aby rodzice i prawni opiekunowie, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy opieki, do poniedziałku, 4. maja b.r., do godz. 10.00 przesłali na adres mailowy dyrektor@spmaniowy.czorsztyn.pl wypełniony wniosek (druk w załączniku).
  • Informujemy, że pierwszeństwo w uzyskaniu opieki mają dzieci rodziców pracujących, szczególnie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19. 

O zgodzie na uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania poinformujemy Państwa indywidualnie (mailem zwrotnym)  do wtorku 05. 05. 2020 r., do godz. 12.00.

Na koniec :

Prosimy, aby w żadnym wypadku nie przyprowadzać do oddziałów dzieci
z objawami chorobowymi ani jeżeli któryś z domowników odbywa kwarantannę.

Zalecamy, aby każdy z opiekunów zapoznał się z procedurami opieki nad dziećmi
w oddziałach przedszkolnych oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, które zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń. Prosimy, aby bezwzględnie przestrzegać ustalonych reguł dla bezpieczeństwa wszystkich – Państwa, Pracowników szkoły oraz Dzieci.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

 

WNIOSEK