TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Dnia 15 marca br. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”, który zgromadził  grono uczestników z naszej społeczności szkolnej, będących młodymi strażakami. W etapie szkolnym wzięło udział 11 uczennic i uczniów, którzy rywalizowali w zakresie wiedzy związanej z pożarnictwem. Uczniowie pisali test z zakresu historii pożarnictwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prewencji przeciwpożarowej. Test miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Do etapu gminnego zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Kaja Janczy z klasy 4b
  2. Maciej Adamczyk z klasy 3a
  3. Dawid Janczy z klasy 3a
  4. Justyna Janczy z klasy 6a
  5. Nikola Maniowszczak z klasy 5a
  6. Dawid Karkoszka z klasy 5a

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszej fazie turnieju! 

Katarzyna Hałabura